Dětská hřiště a herní prvky - Nabídka


Naši odběratelé

Chceme být firmou se širokou nabídkou výrobků pro dětská hřiště a originálně řešených prvků z akátového dřeva pro zahrady, oddechové zóny a multifunkční sportoviště.

Trvalým rozšiřováním naší nabídky, zlepšováním designu a kvality chceme držet vysoký standart našich výrobků pro dětská hřiště a multifunkční sportoviště a také souvisejících služeb. Tento trend jsme potvrdili získáním certifikátu jakosti ISO 9001, 14001 a 18001.

Veřejnost

Chceme být vzorem poskytovanými službami i se svými postoji k zákazníkům. Účastníme se hospodářského, kulturního a politického života, podporujeme veřejně prospěšné aktivity a sportovní dění v regionu.
 

Životní prostředí

Hlásíme se k principům "udržitelného rozvoje" a při své činnosti bude naplňovat legislativní požadavky upravující ochranu životního prostředí. Kladný vztah k životnímu prostředí jsme také potvrdili získáním certifikátu ISO 14001:2005.

Nabízíme

Nabízíme komplexní služby týkající se dětských hřišť, přírodních a multifunkčních sportovišť a parků. Naše služby jsou cíleny zejména na komunální sféru a její potřeby. Vyrábíme a instalujeme originální dětská hřiště, herní prvky, parky pro seniory a mobiliář z akátového dřeva. Do portfolia námi nabízených produktů však také patří i herní prvky a mobiliář např. z nerezové oceli, povrchy z recyklované pryže nebo povrchy z lité gumy, vzduchové zemní trampolíny a skateparky.

Všechny námi vyráběné produkty se vyznačují ručním zpracováním dle přání zákazníka. Při výrobě jsou respektovány přirozené vlastnosti akátového dřeva, zejména jeho křivost. Současný sortiment tvoří několik set námětových položek jako např. houpačky a houpadla, skluzavky, lanovky, herní sestavy, lavičky, altány atd.. Veškeré tyto herní prvky a mobiliář je možné rozvinout do desítek různých variant. Životnost výrobků je, dle péče, i několik desítek let.

Nabízíme vám komplexní řešení šité na míru zahrnující všechny detaily. Pro naši společnost nekončí vztah s klientem předáním díla, ale naopak začíná partnerství při údržbě, provozování a rozšiřování dětského hřiště.

Zpracování projektu

Bezplatně pro Vás zpracujeme projekt přesně dle Vašich představ včetně 3D vizualizace. Navrhneme herní prvky vhodné pro koncové uživatele vč. návrhu jejich půdorysného rozmístění. Grafické výstupy jsou v tištěné podobě nebo ve formátech čitelných ve standardních programech. Osobní kontakt zákazníka s naším regionálním obchodním zástupcem je samozřejmostí.

Herní prvky a jejich funkčnost

Staré české přísloví praví, že „kdo si hraje, nezlobí“. My však od našich výrobků čekáme ještě víc. Rádi bychom, aby naše dětská hřiště nebyly jen místem pro zábavu našich dětí, ale aby se na nich zároveň i rozvíjely a učily se. Proto jsou naše dětská hřiště a samotné herní prvky koncipovány tak, aby uspokojily různé věkové skupiny našich dětských uživatelů a jejich nároky. Chceme, aby si rozvíjely nejen obratnost a koordinaci pohybů, ale také svoji psychiku, schopnost hrát si v kolektivu, navzájem se respektovat a pomáhat si. Proto již při návrhu hřiště pečlivě zvažujeme, pro jakou věkovou skupinu se dětské hřiště připravuje a co od něj zadavatel očekává.
 

Herní prvky a jejich kvalita

Na kvalitu našich výrobků klademe obrovský důraz a je jednou z hlavních priorit společnosti. Proto všechny naše herní prvky prochází během výroby a před finální expedicí trojí kontrolou kvality. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, který je zárukou vysokého standardu kvality a bezpečnosti našich produktů.

Dětská hřiště a jejich bezpečnost

Děti ještě nejsou mnohdy schopny odhadnout nebezpečí svého počínání. Vše berou jako hru. Každá překážka je pro ně překonatelná, každá hradba výzvou. Proto již při návrhu, výrobě a následné montáži našich prvků myslíme na sebemenší detaily, abychom mohli v maximální možné míře zaručit bezpečnost pro jejich uživatele. Nespornou výhodou akátového dřeva je beztřísková struktura dřeva, což vede oproti např. smrkovým konstrukcím k minimalizaci možných drobných poranění. Povrchové praskliny jsou pro akátové dřevo charakteristické a nemají žádný vliv na bezpečnost, kvalitu a funkčnost prvků. Významným nástrojem, o který se firma opírá ve své snaze o co nejvyšší bezpečnost svých výrobků, jsou normy ČSN EN 1176. Dokladem toho je skutečnost, že jsme držiteli certifikátů typu vydaných SZÚ Brno.

Dětská hřiště - Garantovaný dozor a revize

Od počátku roku 2009, v rámci zkvalitňování péče o zákazníka, nabízíme novou službu s názvem systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor. Základní filosofií spolupráce s našimi zákazníky obecně je a musí být garance bezpečného hřiště pro děti pokud možno po celou dobu jeho životnosti.

Dle  ČSN EN 1176-6 je provozovatel povinen zabezpečit systém řízení bezpečnosti provozu dětských hřišť. Nejúčinnějším způsobem je spolupráce provozovatele s kvalifikovanými pracovníky výrobce, kteří jsou nejlépe seznámeni s problematikou dětských hřišť a údržby herních prvků.

Nový produkt naší společnosti spočívá v provázání našich služeb od výroby, přes montáž po pravidelné revize a soustavnou údržbu herních prvků. Vše pod dozorem našich autorizovaných techniků. Výjimečnost této služby, kterou na trhu nabízíme jako jediní ale spočívá zejména v garanci ekonomické a právní zodpovědnosti jak za stav hřiště, tak i za kvalitu jednotlivých prováděných služeb – revizí i údržby.

Právní a ekonomické garance poskytujeme za správnost a úplnost zpracované revizní zprávy na dětské hřiště k datu předání revizní zprávy. To znamená, že budou vyhledána veškerá rizika a rozpory s ČSN EN 1176, které se u posuzovaných herních prvků a dětského hřiště komplexně vyskytují. Tyto nálezy budou předány provozovateli k následnému řešení, případně je smluvně vyřešíme za vás !

Pokud by se tak nestalo, přejímá firma Tomovy parky s.r.o. za tyto nedostatky právní a ekonomickou zodpovědnost. Díky tomuto systému jsme vám – jako vlastníkům či provozovatelům hřiště – schopni :

  • Ušetřit spoustu starostí při řešení případných nešťastných událostí!
  • Prodloužit záruku na dětské hřiště na 5, 10, i 15 let – dle délky uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci systému řízené bezpečnosti.
  • Kvalifikovaně provést namísto provozovatele veškerá opatření stanovená revizní zprávou a uvést hřiště do souladu s prohlášením o shodě s certifikátem vystaveným na konkrétní herní prvky a uvést v pravidelných termínech hřiště do souladu s ČSN EN 1176.

Dle platné legislativy jsou definovanými osobami kompetentními posuzovat dětská hřiště - herní prvky a jejich stav jednak státem pověřené osoby oprávněné k certifikaci výrobků (nyní v ČR 4 notifikované osoby) a jednak výrobci. Žádný právní předpis však nezaručuje provozovateli zodpovědnost jiných osob za kvalitu jejich revizních zpráv.

Aby naše společnost ochránila naše zákazníky před důsledky tohoto stavu, stali jsme se držiteli živnostenského oprávnění pro obor činnosti

  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Toto živnostenské oprávnění bylo aktualizováno v souladu s úst. nařízení vlády 278/2008 Sb.,. (viz   Výpis z živnostenského rejstříku) k 28.1.2009.

V rámci této činnosti nabízí společnost Tomovy parky s.r.o. smluvně zajištěné a garantované zpracovávání provozních kontrol a hlavních ročních kontrol ve smyslu úst. normy ČSN EN 1176, vč. podrobných revizních zpráv. Dále jsme schopni zajistit kvalifikovaná školení a poradenství pro pověřené pracovníky našich zákazníků.

S ohledem na komplexnost služeb nabízíme i zpracovávání kvalifikovaných revizních zpráv i pro herní prvky a dětská hřiště jiných výrobců.

Dětská hřiště a jejich servis

Společnost zajišťuje v plné míře záruční i pozáruční servis. Nabízíme taktéž možnost smlouvy na 5letý servis včetně čtvrtletních (periodických) a ročních kontrol a servisů dle ČSN EN 1176. Servis zajišťují vysoce kvalifikovaní pracovníci servisního oddělení a v naléhavých případech garantujeme provedení opravy do 48 hodin!
 

Montáž

Závěrečnou částí cesty herního prvku z výrobní haly k dětskému uživateli je montáž. Provádí ji skupina odborně a technicky proškolených pracovníků. Jejich kvalifikace je zárukou dodržení veškerých bezpečnostně technických ustanovení. V případě zájmu zákazníka je možno herní prvky instalovat formou tzv. šéfmontáže, kdy naše firma na montáž vyšle zpravidla dva proškolené montéry a zákazník zajistí potřebný počet pomocných pracovníků, nářadí a beton potřebný k montáži. Tato forma klade větší nároky na zákazníka, ale je finančně příznivější než kompletně realizovaná montáž našimi pracovníky.

Zpracování studie na dětské hřiště

Bezplatně pro Vás zpracujeme studii přesně dle Vašich představ, navrhneme herní prvky a celé dětské hřiště vhodné pro cílové uživatele. Součástí návrhu je i půdorysné rozmístění prvků a orientační vizualizace. Grafické výstupy jsou buď tištěné nebo v elektronické podobě. Osobní kontakt zákazníka s naším regionálním obchodním zástupcem je samozřejmostí.

záruka na dětská hřiště a herní prvky

Společnost Tomovy Parky s. r. o. poskytuje na své výrobky základní záruční dobu 10 let na hnilobu konstrukcí a nosných částí prvků, 5 let na pevnost nosných konstrukcí a 2 roky na ostatní komponenty.

Design herních prvků

Jsme si velmi dobře vědomi, jak je v dnešní době těžké zaujmout něčím novým nebo originálním. Zvláště pokud se jedná o naše nejmenší zákazníky. Proto se vizuální podobou našich produktů velmi intenzivně a systematicky zabýváme. Každý výrobek je originálem a všechny naše dětská hřiště a herní prvky vždy poznáte. Barevné zakončení, které máme chráněno ochrannou známkou, je jasným signálem, že prvek, dětské hřiště či mobiliář pochází z naší dílny.
 

Odborné poradenství

Někdy je velmi obtížné představit si v dané lokalitě dětské hřiště jako celek. Naši zaměstnanci jsou připraveni zdarma zpracovat návrh přesně dle vašich představ a požadavků. Jsou však také dostatečně kreativní, aby připravili samostatný návrh v rámci naší základní produktové řady, nebo návrh naprosto atypický a následně jej i realizovali.
 

Dětské hřiště - odborné poradenství při jeho financování

V rámci zajištění komplexních služeb poskytujeme poradenství týkající se možnosti financování dětských hřišť z dotací a grantů ve spolupráci s předními odborníky v oboru.
 

Životní prostředí

Na životní prostředí je v dnešní době kladen obrovský důraz a v naší společnosti tomu není jinak. Naší hlavní výrobní surovinou je akátové dřevo, které bylo z důvodu křivosti a nevhodnosti pro dřevařský průmysl dosud prioritně využíváno jako palivo. Přirozená křivost je vlastnost, která je naopak u materiálu pro naše výrobky vyzdvihována a umožňuje jeho využití nejen jako zdroje energie.
Naše herní prvky, parky pro seniory a mobiliář jsou ve velké míře umísťovány do otevřených prostor, parků, zahrad atd. Proto je naším cílem budovat dětská hřiště a oddychové zóny tak, aby nebyl narušen ráz a charakter krajiny, ale aby jej naše výrobky naopak dotvářeli a nabízela tak rodině mimo zábavy i příjemné místo k odpočinku.

Celý proces výroby jednotlivých herních prvků je prováděn ručně, používáme vodou ředitelné barvy, šetrné k životnímu prostředí, a takřka veškeré naše odpady druhotně využíváme. I proto jsme držiteli certifikátu o ekologickém přístupu k životnímu prostředí ISO 14001 a ČEZ Zelená energie.

Hendikepovaní

Umíme dle poptávky modifikovat prakticky veškeré herní prvky tak, aby vyhovovaly i uživatelům s určitým hendikepem, neboť ani na ně samozřejmě nezapomínáme.

sestava RUDOVOUSOVA VĚŽ
 
email: obchod@tomovyparky.cz
Created by CTECH s.r.o. ©2015
iso-9001 a iso-14001 OHSAS-18001 TCert Státní zkušební ústav Brno ČEZ-Zelená energie FEPI Šťastná Země OMEP FOD
 

Prodej na Amazonu rychle a kvalitně. Autovermietung SIXT in Prag . Skvělé Svatby Český Krumlov .