Certyfikacja i członkostwo


Certyfikacja…

Posiadanie odpowiednich certyfikatów stanowi niezbędny warunek zarówno produkcji jak i sprzedaży urządzeń zabawowych (wprowadzenia ich na rynek). Bez odpowiedniej certyfikacji, cała produkcja i sprzedaż takich urządzeń stoi w sprzeczności z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Certyfikaty są gwarancją, że zarówno produkcja jak i montaż bezpiecznych urządzeń zabawowych odbywają się zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi na trenie Unii Europejskiej. Nasza firma zgodności z posiada certyfikaty zgodności z normą ČSN EN 1176, dotyczącą bezpieczeństwa produktów. Certyfikat ISO 9001 gwarantuje wysoką jakość; certyfikat ISO 14001 dowodzi właściwego zarządzania środowiskowego w firmie; certyfikat ISO 18001 gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas pracy. o, że nasze produkty posiadają odpowiednie certyfikaty należy brać poważnie. Dotyczą one bowiem zdrowia i bezpieczeństwa waszych dzieci (i nie tylko).

Jesteśmy członkami …
 

FEPI - Federation of the European Play Industry

Federacja Producentów Urządzeń Zabawowych FEPI (Federation of the European Play Industry) stanowi jedyną w swoim rodzaju wspólną platformę dla producentów z branży produktów zabawowych w Europie. Organizację tę, z siedzibą w Brukseli, założono w roku 2002, a w jej skład wchodzi 20 członków: sześć federacji krajowych i 14 producentów z branży urządzeń zabawowych.
Dzięki temu, że należą do niej wszyscy główni producenci w Europie, federacja ta stworzyła swoistą sieć powiązań pomiędzy instytucjami UE, takimi jak Parlament Europejski oraz komisje i komitety UE, których zadaniem jest ustanawianie norm.
W dniu 1 maja 2007, nasza firma została członkiem FEPI jako pierwszy producent pochodzący z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Jako członek FEPI posiadamy dostęp do najbardziej aktualnych informacji dotyczących rozwoju placów zabaw i parków dla dzieci w Europie, jak również mamy możliwość promocji naszej firmy za granicą.

http://www.fepi-play.org

OMEP - L´Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego pod nazwą OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która zrzesza osoby, bez względu na ich rasę, narodowość i poglądy polityczne, których celem jest doskonalenie kształcenia i opieki nad dziećmi od urodzenia do lat ośmiu.
OMEP założono podczas pierwszej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Karola w Pradze w dniach 26 – 28 sierpnia 1948. Tematem konferencji było “Dzieciństwo a Światowe Społeczeństwo”. Członkami założycielami byli: Allen of Hurtwood (Wielka Brytania), Marie Bartušková (Czechosłowacja), Ella Esp (Norwegia), Alva Myrdal (Szwecja), Jens Sigsgaard (Dania). W praskiej konferencji wzięli udział delegaci z Australii, Belgii, Kanady, Chin, Czechosłowacji, Danii, Francji, Złotego Wybrzeża (późniejszej Ghany), Wielkiej Brytanii, Holanii, Indii, Włoch, Norwegii, RPA, Szwecji, USA and Jugosławii. Alva Myrdal ze Szwecji została w Pradze wybrana pierwszą przewodniczącą OMEP. Dokumenty uchwalone podczas konferencji założycielskiej w Pradze (przepisy wewnętrzne, rezolucja oraz plan działania) oraz struktura organizacyjna OMEP stanowią do dnia dzisiejszego solidne podwaliny rozwoju tej organizacji.
OMEP pełni rolę doradczą wobec takich organizacji jak UNESCO i UNICEF. Narodowe Komitety OMEP działają według planu ustalonego przez Zgromadzenie Ogólne lecz mają one również swobodę wyboru innych działań. OMEP należy do Grupy Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Realizacji Konwencji o Prawach Dziecka. (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child). Współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się podobnymi sprawami w wielu krajach. OMEP zapewnia międzynarodowe forum dla wymiany wiedzy, idei i wartości, które wnoszą wpływ do zrozumienia, jak ważne są pierwsze lata życia człowieka i formowanie się kontaktów personalnych prowadzących do wzajemnego zrozumienia, zaufania i długotrwałej przyjaźni. Głównymi elementami OMEP są Komitety Narodowe. Podstawowymi formami działalności OMEP są kongresy i Zgromadzenia Ogólne. Od roku 1995, międzynarodowe archiwum OMEP znajduje się w Muzeum Pedagogicznym im. Komenskiego w Pradze. Archiwum dysponuje wieloma różnymi źródłami dotyczącymi zarówno historii OMEP jako organizacji pozarządowej, jak i historii nowoczesnego wychowania przedszkolnego na świecie. Przechowuje się w nim różnego rodzaju dokumenty, raporty, korespondencję, publikacje, materiały konferencyjne, czasopisma, manuskrypty, bibliografie i zdjęcia.

http://www.omep-ong.net
http://www.omep.cz
 

Wspieramy ...
 

Fundusz na Rzecz Dzieci Zagrożonych

Fundusz na Rzecz Dzieci Zagrożonych jest stowarzyszeniem społecznym, które pomaga krzywdzonym, zaniedbywanym, porzuconym i w inny sposób zagrożonym społecznie dzieciom; działa on na całym terytorium Czech.

http://www.fod.cz

HC Bílí Tygři Liberec

Klub hokejowy Bílí Tygři z Liberca z powodzeniem uczestniczył w najważniejszych zawodach hokejowych w Czechach. W swojej najnowszej historii klub, pod nazwą Ještěd Mountain, dwukrotnie uzyskał trzecie miejsce i dwukrotnie wygrał ligę podstawową ekstraklasy hokeja.

http://www.hcbilitygri.cz

POCIĄG NA WĘGIEL CHOO CHOO
 
 

Toyota servis LIberec AutoKPplus Operativni leasing na míru. Pneu Firestone za výhodné ceny!